• Leikkikoulu 3–5-vuotiaat

  Wendy Housen leikkikoulu on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille

   

  Wendy House tarjoaa perheille osa-aikaista varhaiskasvatusta englanninkielisenä leikkikouluna. Noudatamme Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa 2022 ja painotuksemme on englannin kielen oppimisessa.

  Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Hyvin suunnitellut leikit, sekä sisällä että ulkotiloissa, ovat oleellinen osa opetusmenetelmiämme. Alle kouluikäiselle lapselle leikki on merkittävä kehityksen ja oppimisen lähde. Leikki edistää lapsen ajattelutoimintaa, kielellisiä taitoja, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden käsittelyä. Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö.

  Leikkikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin, lounaan ja ikäryhmissä työskentelyä. Pienryhmissä työrauha säilyy ja lapset pääsevät oppimaan ja kehittymään ikäistensä seurassa. Myös koko ryhmän yhdessäolo on tärkeä osa Wendyn päiväjärjestystä. Piirissä lapsi oppii englantia lorujen, leikkien ja laulujen kautta.

  Ryhmät:
  Red Group – kolme- ja neljävuotiaat
  Green Group – viisivuotiaat  Esikoulu

  Wendyn kaksikielinen esikoulu toimii maanantaista perjantaihin klo 9–13. Esikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin sekä ryhmässä työskentelyä. Esikouluryhmät pyritään pitämään pieninä, jolloin opettajalla on mahdollisuus kohdata jokainen lapsi yksilönä hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioiden. Wendyn esikoulussa lapsi saa hyvät kielelliset valmiudet sekä suomen että englannin kielen opiskeluun.

  Wendyn esiopetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 sekä Turun kaupungin esiopetussuunnitelmaa 2022. Wendyn esiopetussuunnitelma kuvaa leikkikoulun erityispiirteitä ja painotuksia ja siinä on huomioitu soveltuvuus kielileikkikouluun.

  Esikoulussa noudatetaan Turun peruskoulujen työ- ja loma-aikoja.

  Jos esikouluikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa, hänellä on mahdollisuus saada Wendystä myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

   

  Koululaisryhmä

  Koululaisryhmä ei kokoonnu toistaiseksi.

   

   

   

   

   

   

   

  Opettajat

         
       

   

   

   

         
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  The English Club of Turku ry

  Leikkikoulun taustayhteisö The English Club of Turku ry on perustettu 1972 tarkoituksenaan mahdollistaa ja ylläpitää englanninkielistä leikkikoulutoimintaa Turussa. Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet lasten vanhemmat. Yhdistyksen hallinnosta vastaa syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema hallitus, jonka tehtävänä on päättää leikkikoulun taloudesta ja tukea opettajien työtä.

  Hallitus 2022-2023: Aila Oravala (puheenjohtaja), Miia Auvinen (toiminnanjohtaja, sihteeri), Jonathan Cowle, Suvi Joutsenlahti ja Nina Kiviniemi.  Kirjanpitäjä Merja Sallinen/Tili-Vinkki Oy. 

  The English Club of Turku ry:n säännöt

  Vanhempainyhdistys

  Wendy Housen vanhempainyhdistys VY on perustettu nykymuodossaan 2005. VY järjestää toimintaa Wendyn lapsille ja perheille ja on tarvittaessa apuna kevätjuhlien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Toiminnan tarkoituksena on tutustuttaa wendyperheitä toisiinsa ja luoda me-henkeä. Tempauksilla kerätään myös rahaa lasten monipuolisen toiminnan tukemiseksi.