• Leikkikoulu 3–5-vuotiaat

  Wendy Housen leikkikoulu on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille

  Aamupäiväryhmä 3–4-vuotiaille klo 9–13                            

  Aamupäiväryhmä 5-vuotiaille klo 9–13 (maksuton turkulaisille lapsille)

  Wendy House tarjoaa perheille osa-aikaista varhaiskasvatusta englanninkielisenä leikkikouluna. Noudatamme Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa 2019 ja painotuksemme on englannin kielen oppimisessa.

  Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Hyvin suunnitellut leikit, sekä sisällä että ulkotiloissa, ovat oleellinen osa opetusmenetelmiämme. Alle kouluikäiselle lapselle leikki on merkittävä kehityksen ja oppimisen lähde. Leikki edistää lapsen ajattelutoimintaa, kielellisiä taitoja, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden käsittelyä. Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö.

  Leikkikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin, lounaan ja ikäryhmissä työskentelyä. Pienryhmissä työrauha säilyy ja lapset pääsevät oppimaan ja kehittymään ikäistensä seurassa. Myös koko ryhmän yhdessäolo on tärkeä osa Wendyn päiväjärjestystä. Piirissä lapsi oppii englantia lorujen, leikkien ja laulujen kautta.

  Ryhmät:
  Pink Group ja Purple Group – kolme- ja neljävuotiaat
  Green Group ja Orange Group – viisivuotiaat  Esikoulu

  Wendyn kaksikielinen esikoulu toimii maanantaista perjantaihin klo 9–13. Esikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin sekä ryhmässä työskentelyä. Esikouluryhmät pyritään pitämään pieninä, jolloin opettajalla on mahdollisuus kohdata jokainen lapsi yksilönä hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioiden. Wendyn esikoulussa lapsi saa hyvät kielelliset valmiudet sekä suomen että englannin kielen opiskeluun.

  Wendyn esiopetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 sekä Turun kaupungin esiopetussuunnitelmaa 2018. Wendyn esiopetussuunnitelma kuvaa leikkikoulun erityispiirteitä ja painotuksia ja siinä on huomioitu soveltuvuus kielileikkikouluun.

  Esikoulussa noudatetaan Turun peruskoulujen työ- ja loma-aikoja.

  Jos esikouluikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa, hänellä on mahdollisuus saada Wendystä myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

   

  Koululaisryhmä

  Wendy Housen koululaisryhmä tarjoaa eka- ja tokaluokkalaisille koululaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia englantia natiiviopettajan johdolla. Koululaisryhmä on luonteva tapa leikkikoulun ja esikoulun jälkeen jatkaa englannin kielen opiskelua, pitää yllä ja harjaannuttaa jo saavutettua kielitaitoa. Koululaisryhmään voi tulla myös Wendyn ulkopuolelta, vaikkei englantia osaisikaan. Kieltä opetellaan kertomusten, taiteen, draaman sekä erilaisten pelien ja leikkien avulla.

  Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Wendy Housen tiloissa klo 16–18. 

  Kevätlukukaudella 2021 koululaisryhmä ei kokoonnu koronarajoitusten vuoksi.

   

   

   

   

   

  Opettajat

     

  Piia-Riikka
  Suomenkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 21 vuotta

  Harrastukset: musiikki, mökkeily, kissat

  Lapsuuden unelma-ammatti: opettaja

  Jonathan
  Englanninkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 23 vuotta

  Harrastukset: kuntosalilla käynti, kalastus, suomalainen mökkielämä ja luonto

  Lapsuuden unelma-ammatti:  palomies

  Samuel
  Englanninkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 11 vuotta

  Harrastukset: juoksu, piirtäminen, jalkapallo

  Lapsuuden unelma-ammatti: tuulimyllyn pilotti

  Inka 

  Suomenkielinen opettaja

   

   

   

       

  Susanne

  Suomenkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 7 vuotta

  Harrastukset: luonto  

  Lapsuuden unelma-ammatti: psykologi

  Laura

  Suomenkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 2 vuotta

  Harrastukset: 

  Lapsuuden unelma-ammatti:

   

   

  Miia

  Toiminnanjohtaja, hallinto ja talous

  Työskennellyt Wendyssä 23 vuotta

  Harrastukset: omien koirien silittely, elokuvat 

  Lapsuuden unelma-ammatti: näyttelijä

   

  Nina

  Suomenkielinen opettaja

   

   

   

   

   

  The English Club of Turku ry

  Leikkikoulun taustayhteisö The English Club of Turku ry on perustettu 1972 tarkoituksenaan mahdollistaa ja ylläpitää englanninkielistä leikkikoulutoimintaa Turussa. Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet lasten vanhemmat. Yhdistyksen hallinnosta vastaa syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema hallitus, jonka tehtävänä on päättää leikkikoulun taloudesta ja tukea opettajien työtä.

  Hallitus 2020-2021: Aila Oravala (puheenjohtaja), Miia Auvinen (toiminnanjohtaja, sihteeri), Jonathan Cowle, Suvi Joutsenlahti ja Nina Kiviniemi.  Kirjanpitäjä Marjukka Iitti/Tili-Vinkki Oy. 

  The English Club of Turku ry:n säännöt

  Vanhempainyhdistys

  Wendy Housen vanhempainyhdistys VY on perustettu nykymuodossaan 2005. VY järjestää toimintaa Wendyn lapsille ja perheille ja on tarvittaessa apuna kevätjuhlien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Toiminnan tarkoituksena on tutustuttaa wendyperheitä toisiinsa ja luoda me-henkeä. Tempauksilla kerätään myös rahaa lasten monipuolisen toiminnan tukemiseksi.