• Leikkikoulu 3–5-vuotiaat

  Wendy Housen leikkikoulu on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille

   

  Wendy House tarjoaa perheille osa-aikaista varhaiskasvatusta englanninkielisenä leikkikouluna. Noudatamme Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa 2022 ja painotuksemme on englannin kielen oppimisessa.

  Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Hyvin suunnitellut leikit, sekä sisällä että ulkotiloissa, ovat oleellinen osa opetusmenetelmiämme. Alle kouluikäiselle lapselle leikki on merkittävä kehityksen ja oppimisen lähde. Leikki edistää lapsen ajattelutoimintaa, kielellisiä taitoja, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden käsittelyä. Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö.

  Leikkikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin, lounaan ja ikäryhmissä työskentelyä. Pienryhmissä työrauha säilyy ja lapset pääsevät oppimaan ja kehittymään ikäistensä seurassa. Myös koko ryhmän yhdessäolo on tärkeä osa Wendyn päiväjärjestystä. Piirissä lapsi oppii englantia lorujen, leikkien ja laulujen kautta.

  Ryhmät:
  Red Group – kolme- ja neljävuotiaat
  Green Group – viisivuotiaat